Πλαστική Χειρουργός - Υποψήφια Βουλευτής ΝΔ Νομού Ευρυτανίας

Διδακτορική Διατριβή

Θέμα : “Μελέτη της αναγεννήσεως των δερματικών κλάδων των νωτιαίων νεύρων επί αυτο- και αλλο- μοσχευμάτων του δέρματος”.

Πειραματική μελέτη του θέματος σε επίμυες, με εξέταση των δειγμάτων δέρματος στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

Από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ιατρικό Τμήμα – Τομέας αισθητηρίων οργάνων.

Από το Πανεπιστήμιο Αθηνών – Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας».

Βαθμός : ΑΡΙΣΤΑ – 12/12/1994.