Πλαστική Χειρουργός - Υποψήφια Βουλευτής ΝΔ Νομού Ευρυτανίας

Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

1. Εκπαιδεύτρια στο 12ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσαν η Ορθοπεδική Κλινική με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών. Ρίο-Πάτρα, 29/5-2/6/1996.

2. Εκπαιδεύτρια στο 14ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσαν η Ορθοπεδική Κλινική με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κέρκυρα, 21/8 – 24/8/1998.

3. Εκπαιδεύτρια στο 15ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 7-11/9/1999.

4. Εκπαιδεύτρια στο 16ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ηράκλειο Κρήτης, 5/7–9/7/2000.

5. Εκπαιδεύτρια στο 17ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 27/6-1/7/2001.

6. Υπεύθυνη εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών του Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», στον τομέα της Πειραματικής Μικροχειρουργικής για τα εκπαιδευτικά έτη: 2000-2001, 2001-2002 και 20002-2003. Εργαστήριο Μικροχειρουργικής Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» και Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN.

7. Εκπαιδεύτρια στην Πρακτική Άσκηση του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Μικροχειρουργικής, που οργάνωσε το Τμήμα Μικροχειρουργικής της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 5 -7/6/2002.

8. Εκπαιδεύτρια στο 18ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσαν η Ορθοπεδική Κλινική με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κέρκυρα, 23-26/8/2002.

9. Εκπαιδεύτρια στο 1ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας EPEN, 20 – 22/5/2002.

10. Εκπαιδεύτρια στην Πρακτική Άσκηση του Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Μικροχειρουργικής, που οργάνωσε το Τμήμα Μικροχειρουργικής της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 28/2 – 2/3/2003.

11. Εκπαιδεύτρια στο 2ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας EPEN, 22 – 24/5/2003.

12. Εκπαιδεύτρια στο 19ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσαν η Ορθοπεδική Κλινική με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 2 – 5/7/2003.

13. Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Υγεία, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με θέμα : «Αντιμετώπιση ογκολογικού ασθενή : Καρκίνος δέρματος και Όγκοι μαλακών μορίων». Ημερομηνίες διεξαγωγής : 1/9 – 10/10 2003.

14. Εκπαιδεύτρια στο 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε το Τμήμα Μικροχειρουργικής της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 9-10/9/2003.

15. Εκπαιδεύτρια στο 3ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 1-3/12/2003.

16. «Διδάσκων Καθηγητής» σε θέματα Γενικής Χειρουργικής, στα πλαίσια των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων Χειρουργικής που οργάνωσε η Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία (18η Σειρά Σεμιναρίων-χρονική περίοδος 2003-04). Αθήνα, 19/2/2004.

17. Εκπαιδεύτρια στο 4ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε το Τμήμα Μικροχειρουργικής της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 8-9/3/2004.

18. Εκπαιδεύτρια στο 2ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής για προχωρημένους που οργάνωσε το Τμήμα Μικροχειρουργικής της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 10-12/3/2004.

19. Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Υγεία, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με θέμα: «Πλαστική Χειρουργική / Αποκατάσταση Μαστού. Αθήνα, Κ.Ε.Κ. Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», 30/4/2004.

20. Εκπαιδεύτρια στο 4ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 8/5/2004.

21. Εκπαιδεύτρια στο 20ό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσαν η Ορθοπεδική Κλινική με το Εργαστήριο Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Α΄ Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιωάννινα, 23 – 26/6/2004.

22. Εκπαιδεύτρια στο 5ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε το Τμήμα Μικροχειρουργικής της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής, Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 9-10/9/2004.

23. Εκπαιδεύτρια στο 5ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 6-8/12/2004.

24. Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Υγεία εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με θέμα: «Η Εγκαυματική νόσος». Αθήνα, Κ.Ε.Κ., Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Φεβρουάριος 2005.

25. Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την Υγεία εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με θέμα: «Οξεία φάση-Χειρουργική αντιμετώπιση του εγκαυματία». Αθήνα, Κ.Ε.Κ., Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», 5/6/2005.

26. Εκπαιδεύτρια στο 6ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 9-11/6/2005.

27. Εκπαιδεύτρια στο 21ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Λευκάδα, 22-26/6/2005.

28. Εκπαιδεύτρια στο Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα: «Ακτινονεκρώσεις», που οργανώθηκε στα πλαίσια του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών. Αθήνα, 23/9/2005.

29. Εκπαιδεύτρια στο 3ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού (με πρακτική άσκηση) που οργάνωσαν η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέτσοβο, 27-30/10/2005.

30. Εκπαιδεύτρια στην Πρακτική εφαρμογή του Πανελλήνιου Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου Ενδοσκοπικής Παρασκευής Κρημνών που οργάνωσε το Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής – Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων «Ι. Ιωάννοβιτς», του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Αθήνα, Πικέρμι, ELPEN, 10/12/2005.

31. Εκπαιδεύτρια στο 7ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 15-17/12/2005.

32. Εκπαιδεύτρια στο 22ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 21-25/6/2006.

33. Εκπαιδεύτρια στο 8ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 06-08/07/2006.

34. Εκπαιδεύτρια στο 4ο Σεμινάριο Χειρουργικής Ανατομικής Χεριού (με πρακτική άσκηση) που οργάνωσαν η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με το Εργαστήριο Ανατομίας-Ιστολογίας-Εμβρυολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέτσοβο, 26-29/10/2006.

35. Εκπαιδεύτρια στο 9ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αθήνα, Πειραματικό Εργαστήριο Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, 07-09/12/2006.

36. Εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ιατρών για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), που οργάνωσε ο Παθολογικός Τομέας του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς». Α΄ Κύκλος μαθημάτων, Ιανουάριος-Μάϊος 2007 / Θεματική Ενότητα: «Έγκαυμα» 19/3/2007.

37. Εκπαιδεύτρια στην κλινική άσκηση των φοιτητών της Οδοντιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο μάθημα της Γενικής Χειρουργικής (Ακαδημαϊκό έτος: 2006-2007 / βλ. ευχαριστήριο επιστολή 19-6-2007).

38. Εκπαιδεύτρια στο 23ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 4-7/7/2007.

39. «Διδάσκων Καθηγητής» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο μάθημα Επείγουσα-Εντατική Νοσηλευτική Ι, στην ενότητα: «Εγκαύματα-Περιβαλλοντικές βλάβες», που οργάνωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ ΤΕΙ Αθηνών. Ιανουάριος 2008.

39. Εκπαιδεύτρια στο 24ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικής που οργάνωσε η Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κέρκυρα, 25-28/6/2008.

40. «Διδάσκων Καθηγητής» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική», στο μάθημα Επείγουσα-Εντατική Νοσηλευτική Ι, στην ενότητα: «Εγκαυματική νόσος», που οργάνωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄ ΤΕΙ Αθηνών. Νοέμβριος 2008.

41. Εκπαιδεύτρια στο 11ο Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, που οργάνωσαν η Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Διαγνωστικού και Θεραπευτικού Κέντρου «ΥΓΕΙΑ» με την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αθήνα, Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών-Κέντρο Πειραματικής Χειρουργικής. 13-16/01/2009.

42. Εκπαιδεύτρια στο Διεθνές Πρακτικό Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, για την Αποκατάσταση του Μαστού. Αθήνα, Πικέρμι, Εκπαιδευτικό και Πειραματικό Κέτρο, ELPEN. 14-15/3/2014.

43. Εκπαιδεύτρια στο 30ό Σεμινάριο Μικροχειρουργικής & 4ο Σεμινάριο Χειρουργικής Περιφερικών Νεύρων και Βραχιονίου Πλέγματος, που διοργάνωσε η Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αθήνα, Ορθοπαιδικό Κέντρο Ερευνας και Εκπαίδευσης «Παναγιώτης Ν. Σουκάκος», Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ». 4-7/6/2014.

44. Εκπαιδεύτρια στο Διεθνές Πρακτικό Σεμινάριο παρασκευής κρημνών επί ζώντων ιστών, για την Αποκατάσταση του Μαστού. Αθήνα, Πικέρμι, Εκπαιδευτικό και Πειραματικό Κέντρο, ELPEN. 12-13/6/2015.

45. «Διδάσκων Καθηγητής» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική», στο μάθημα Επείγουσα-Εντατική Νοσηλευτική Ι, στην ενότητα: «Εγκαυματική νόσος», που οργάνωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 21 Φεβρουαρίου 2022.

46.  «Διδάσκων Καθηγητής» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική», στο μάθημα Επείγουσα-Εντατική Νοσηλευτική Ι, στην ενότητα: «Εγκαυματική νόσος», που οργάνωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. 15 Δεκεμβρίου 2022.