Πλαστική Χειρουργός - Υποψήφια Βουλευτής ΝΔ Νομού Ευρυτανίας

Εργαστηριακή–Ερευνητική Εμπειρία

1. Πειραματική μελέτη απόρριψης-αποδοχής δερματικών αυτο- και αλλο- μοσχευμάτων σε επίμυες.

: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» (Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών).
1988-1990.

2. Πειραματική μελέτη, στον τομέα της Μικροχειρουργικής, μεταφοράς- βιωσιμότητας ελεύθερων κρημνών και αγγειακών-νευρικών αναστομώσεων-συρραφών σε επίμυες.

: Πανεπιστήμιο Τορόντο-Καναδά. “The Hospital for Sick Children” Research Laboratory.
University of Toronto. Canada.
Δεκέμβριος 1990-Μάιος 1992.

3. Μελέτη επανανεύρωσης δερματικών μοσχευμάτων σε επίμυες στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Α΄ Νευρολογική Κλινική Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη.
Ιούλιος 1992-Οκτώβριος 1994.