Πλαστική Χειρουργός - Υποψήφια Βουλευτής ΝΔ Νομού Ευρυτανίας

Επείγουσα προτεραιότητα στην Ελλάδα έχει η επανεκκίνηση της οικονομίας

Επείγουσα προτεραιότητα στην Ελλάδα έχει η επανεκκίνηση της οικονομίας

Επείγουσα προτεραιότητα στην Ελλάδα, στην παρούσα πολιτική συγκυρία, έχει η επανεκκίνηση της οικονομίας η οποία καταρρέει. Προς επίτευξη αυτού του στόχου απαιτούνται γενναίες μεταρρυθμίσεις.

Οι προσωπικές μου ενέργειες θα επικεντρώνονταν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσω δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Θα ενίσχυα τον ιδιωτικό τομέα που προοδευτικά συρρικνώνεται, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα και θα έκανα περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Θεωρώ πως η άδικη και υπέρογκη αύξηση των φόρων, αποδείχτηκε οικονομικά αναποτελεσματική. Θα μείωνα λοιπόν τη φορολογία και θα έκανα τολμηρή περιστολή των δαπανών. Οι άμεσες αυτές ενέργειες σε συνδυασμό με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, θεωρώ ότι θα συνέβαλλαν σε βραχυπρόθεσμη ανάκαμψη της οικονομίας.

Επόμενή μου προτεραιότητα θα ήταν η αναμόρφωση του χώρου της Υγείας, ο οποίος επίσης καταρρέει. Ως μάχιμη ιατρός, επί αρκετά χρόνια, και στο ΕΣΥ και στον Ιδιωτικό Τομέα, θα στόχευα στην αναστήλωση του ΕΣΥ με περικοπές υπέρογκων και ανούσιων νοσοκομειακών δαπανών, προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, αύξηση του χειρουργικού χρόνου μέσω αύξησης των βαρδιών του προσωπικού, καθώς και «άνοιγμα» Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, που υπάρχουν αλλά μένουν κλειστές και είναι πολύτιμες.

Θωμαΐς Γ. Οικονόμου
Πλαστικός Χειρουργός
Πολιτικό Στέλεχος της ΝΔ