Πλαστική Χειρουργός - Υποψήφια Βουλευτής ΝΔ Νομού Ευρυτανίας

Των Αποδήμων Ευρυτάνων έργα

Στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου έγινε η παρουσίαση του πρόσφατα εκδοθέντος Τόμου Πρακτικών του επιστημονικού συνεδρίου που έγινε στο Καρπενήσι, τον Οκτώβριο του 2012, με θέμα: ‘Των Αποδήμων Ευρυτάνων έργα…’ Η όμορφη αυτή εκδήλωση διοργανώθηκε από την Πανευρυτανική Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών. Στην εκδήλωση μνημονεύτηκε το φιλανθρωπικό έργο της Ένωσης Ευρυτάνων Αμερικής ‘Το Βελούχι’ και προβλήθηκε ταινία με την ιστορία της Ένωσης, τους πρωτεργάτες και την τεράστια προσφορά τους στην Ευρυτανία.

Των Αποδήμων Ευρυτάνων έργα 1 Των Αποδήμων Ευρυτάνων έργα 2