Πολιτευτής ΝΔ Π.Ε. Ευρυτανίας - Πλαστική Χειρουργός

Άρθρο της υποψηφίας βουλευτού Ευρυτανίας κας Θωμαίδος (Τζίνας) Οικονόμου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ‘Ευρυτανικός Παλμός’

Θωμαΐς Οικονόμου: ‘ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ’
Διαβάστε στον Ευρυτανικό Παλμό που κυκλοφορεί…