Πολιτευτής ΝΔ Π.Ε. Ευρυτανίας - Πλαστική Χειρουργός