Πλαστική Χειρουργός - Υποψήφια Βουλευτής ΝΔ Νομού Ευρυτανίας

Τα προβλήματα της Ευρυτανίας

Τα προβλήματα της Ευρυτανίας

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο νομός Ευρυτανίας, είναι η ανεργία, η φυγή των νέων προς τα μεγάλα αστικά κέντρα και το εξωτερικό και η συρρίκνωση της οικονομίας του τόπου.

Οι λύσεις βρίσκονται στην προσέλκυση επενδύσεων και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Υπάρχει τεράστιος φυσικός πλούτος που μπορεί να αξιοποιηθεί και μένει ανεκμετάλλευτος. Με τη βοήθεια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα έδινα κίνητρα σε νέους να δημιουργήσουν επιχειρήσεις αξιοποίησης του γεωργικού και κτηνοτροφικού πλούτου και να ανοίξουν βιομηχανίες εκμετάλλευσης των αντίστοιχων προϊόντων. Ο άγριος φυτικός πλούτος, με όλα τα προϊόντα που εμπεριέχει, αξιοποιείται τελείως ερασιτεχνικά, από τους ντόπιους, για βιοπορισμό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να βιομηχανοποιηθούν, να αξιοποιηθούν και να εξαχθούν.

Ο νομός έχει επίσης τεράστιες τουριστικές δυνατότητες που μένουν σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες. Χρειάζονται περισσότερα τουριστικά καταλύματα, βελτίωση-συντήρηση-επέκταση του χιονοδρομικού κέντρου και βελτίωση του οδικού δικτύου του νομού. Η σήραγγα Καρπενησίου πρέπει να επεκταθεί προς την Λαμία (όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί) και πρέπει να δοθεί κατασκευαστική μέριμνα για τις κατολισθήσεις που συχνά πλήττουν την περιοχή.

Το χιονοδρομικό κέντρο του Βελουχίου έχει τεράστιες δυνατότητες περαιτέρω αξιοποίησης. Βρίσκεται σε υπολειτουργία, ενώ σχέδια για δημιουργία τελεφερίκ στο Καρπενήσι που να συνδέει απευθείας την πόλη με το χιονοδρομικό κέντρο, δεν έχουν υλοποιηθεί λόγω κόστους και απουσίας πόρων.

Θεωρώ πως ο τουρισμός και η αξιοποίηση του φυσικού πλούτου κρύβουν τις λύσεις για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρυτανίας.

Θωμαΐς Γ. Οικονόμου
Πλαστικός Χειρουργός
Πολιτικό Στέλεχος της ΝΔ